Szentlelek Plebania Szatmarnemeti
440175 Satu Mare, B-dul Sănătăţii Nr. 19
Tel.: 0261-769-078, 0361-401-256
Csak sürgős esetekben: 0770-955-126

Európa – Közösség a jogállam területén?

admin | Gondolatok, írások | 2013. február 26.

Európa – Közösség a jogállam területén?

2013. február 19.


Az EU, ahogy ma kitetszik, önpusztító tendenciákat mutat, olyanokat amelyek egy totális jog-talan államhoz vezetnek.

Világos értékelés Andreas Laun püspöktől

Forrás: Salzburg (kath.net)
Egy ideje már nagyon sok média azt harsogja, hogy MAGYARORSZÁG nagy veszélyt jelent Európának, mert ott a népi jogállam kereteit túllépik, ezáltal lerombolja az EU alapjait. Nagyon sürgősen fel kellene lépni ellene, s ha sikerülhetne, akár ki is kellene zárni Magyarországot az Unióból. Így állt ez nemrég a SALZBURGER NACHRICHTEN oldalain.

Igen ám, de mi is az a jogállam? A jogállam abból áll, hogy a természetes törvényeket elismeri, ezek persze felülírják azokat a csak “pozitív” törvényeket, amelyeket a mindenkori kormányok hoznak. Ezt ki lehet olvasni XVI. Benedek pápa berlini beszédéből. Igen, ezt a mércét kell minden országra alkalmazni, amely azt akarja, hogy a jogállami cím megillesse, természetesen Magyarországra is, sőt az egész EU-ra.

Magyarország lenne Európa fekete báránya a többi makulátlan jogállam között?
Semmiképp. Az EU, mint az mostani példáján is egyre jobban látszik, önpusztító tendenciát mutat, amely egy totalitáris jog-talan állam kialakulásához vezet. MAGYARORSZÁG ezzel szemben, több mint menedékhely azoknak akik a jogállamiságot akarják, és emiatt üldözik őket. Ezt a két erőteljesen egymásnak feszülő véleményt csak ugy tudjuk megérteni, ha három dolgot tisztázunk.

Először is az EU ki kell, hogy álljon az európai múlt mellett, minden eltorzított történelmi képet mellőzve, amit az un. “korrekt politika” alkotott.

Második lenne, hogy visszatérjen a lelki gyökereihez, azaz Athénre, Rómára, Jeruzsálemre kellene gondolnia.

Harmadik: az EU vegye a bátorságot, és nézze meg: hogyan és miként élnek még ma is Hitler és Sztálin tanai a mai Európában – és ezeket a magát nagyon erkölcsösnek tartó EU még támogatja is!

Bövebben az első ponthoz.

Soha ne felejtsük, és számolják fel újra és újra a nácik által elkövetett bűnöket, mutatják a filmekben mindazokat a szönyűségeket, amelyek persze megtörténtek. Különleges módon azonban mindig csak a nácik bűneiről beszélnek, és alig említik meg a „valós-szocializmus” által okozott szörnyűségeket, mintha ezek nem is lettek volna ugyanolyan kegyetlenek, és ezeknek a szenvedő alanyai nem ugyanugy szenvedtek volna. Az igazi hiba viszont éppen abban rejlik, hogy a kegyetlenkedések meg vannak említve, de az soha, hogy milyen ideológiai talaj volt az, amelyben ezek a nagyon rossz gondolatok beágyazódtak és amelyből táplálékot, hogy fejlődjenek, nőjjenek, hogy aztán rossz tettekké váljanak. “És ez az öl (méh), amelyből előmászott, még mindig termékeny” – mondta Bertold Brecht. De miért nem kérdezik: Milyen öl szültze ezeket a rémtetteket? Ez lenne az igazi kérdés, amelyet az embernek fel kellene tennie, amikor: „Soha többé”-t! kiált. Ha mégis feltennénk ezt a kérdést is, a következőkre jönnénk rá! Amikor a két pokoli nagyhatalom egymás ellen háborút vívott, akkor is egyetértettek a hazugságban, a sinai parancsolatok mellőzésében, valamint Isten és népei elleni harag gerjesztésében, illetve a zsidók és a keresztények gyűlöletében.

A második ponthoz: Tegyük fel, hogy az EU egy emberi hangyaboly, amelynek törvényei lehetővé teszik, hogy a hangyák együtéljenek. Ez egy praktikus megoldás, a jólét, a nyugalom és egy világnézeti semlegesség elérésére. Az igazság ellenben az, hogy az EU a keresztények műve: Schumanné, Gasparié és Adenaueré. Ezek az alapítók Európát a kontinens három magaslatára építették: A (római) Kapitolium, az (athéni) Aeropag és a (jeruzsálemi) Golgota. Ez azt jelenti, hogy ők Európát a jog alapjára építették, amely minden egyes hatalmas önkényének ellenáll, a igazság és az értelem alapjára, és a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapjára építették, amely az ő ember- és istenképével lehetővé teszi egy olyan állam létrejöttét, amelyben a nem-zsidók ésa nem-keresztények is békében élhetnek.

A harmadik ponthoz. Ha a mai EU állapotát a történelem fényénél valamint az alapítók elgondolása szempontjából értékeljük, akkor riasztó eredményeket látni.
A mai EU-ban még az élethez való alapjog sincs elismerve, aki felemeli a szavát az élet mellett, azt különböző módszerekkel elszigetelik, vagy elhallgatattják. Gondoljunk itt az abortuszra, az euthanáziára, PID és egyebekre. Ma bár nem mondják, mégis úgy értik, mint valamikor a nácik: Lelkiismeret? Az egy zsidó találmány, mi a jó vagy mi a rossz, azt mi mondjuk meg!

Ugyanilyen negatív megítélés jellemzi a szeretetet az igazságot és a józan észt. A hazugság pedig jogot kapott, már az iskolákba is belopózott, államilag támogatva…..Mind több állam hódol annak a pozitívista őrültségnek, hogy egy parlamenti többségi szavazattal a valóságot meg lehet változtatni… Hogy ez volt Hitler és Sztálin ideológiája is? Ezt bezzeg elfelejtették! Ez pont olyan mikor a hatalmon lévők azt mondták, hogy a holdból lehet egy második napot csinálni, elég hozzá összeülni és megszavazni, és a holdot is napnak lehet nevezni….Őrült ötlet? Igen! De az egyneműek házassága is az a gender-ideológia is az. Majd én meghatározom, hogy milyen nemű vagyok! Nem akarják a valóságot elismerni, hanem a valóságot akarják magukhoz idomítani! Ki kellene csak próbálni a Nilus partját többségi szavazattal fürdőparadicsommá alakítani azzal a megjegyzéssel, hogy aki fél a krokodiloktól annak nem ajánlatos! Vagy akár meg lehetne tiltani a lavinának is, hogy ne zúduljon alá, ahelyett, hogy védőfalakat épitenénk, vagy figyelmeztetnénk rá! Ha arra gondolunk, hogy az iskolákban is ezt a szélső-bal idologiát súlykolkák az emberekbe, bizony aggódással tölti el az embert, hogy mi lesz a kivívott szent szabadsággal! Milyen értékes volt ez nekünk a diktaturák bukása után! Most pedig apránként elveszik tőlünk?

Ha pedig ezek után összehasonlítjuk az EU -t és Magyarországot, akkor az derül ki, hogy Magyarország egy mentsvár, ahol az igazi Európa eszméje túlélhetne… Ez most nem jelenti azt hogy az összes magyar törvény jó, ezt megítélni nagyon sok apróságot kellene figyelembe venni. De egy valami igaz: Magyarország a fent említett élet-területek mindegyikén a helyes úton jár! És talán azok, akik ma Magyarországot kritizálják valóban találnak itt-ott egy egy szálkát, amit ell kellene távolítani, azonban megfeledkeznek a gerendáról, amely a szemükben van, amelyet nem látnak, nem éreznek és amelyről nem beszélnek. Európára nézve ma nem Magyarország, hanem a többi ország vaksága az igazi veszély! „Ha az ember egy szakadék szélén áll, minden visszafelé lépés egy haladás!” – mondta valamikor Dyba érsek. Ezért ma Magyarország egy haladó ország, amelytől példát vehetne az EU!

Hogy az EU országai kiérdemeljék a „jogállam” tiszteletbeli címet, a pápa berlini beszédét minden politikusnak kötelező olvasmánnyá kellene tenni, majd pedig alkalmazni kellene a mindennapi életben! Mert emiatt a nagy, régi hagyomány miatt szeretjük és akarjuk szeretni mindannyiunk Európáját, a mi jogállamunkat, nem pedig egy totalitárius pozitivista önkényuralomra hajlamos Európát!

Andreas Laun

Salzburgi segédpüspök

Állandó programok
Szentmisék: Hétfő-Szerda: 7 óra
  Csütörtök, Péntek: 18 óra
  Szombat: 7 óra
  Vasárnap: 9 óra, 11 óra


Facebook oldalunk