Szentlelek Plebania Szatmarnemeti
440175 Satu Mare, B-dul Sănătăţii Nr. 19
Tel.: 0261-769-078, 0361-401-256
Csak sürgős esetekben: 0742-207-797

Rólunk

A kezdetek, a közösség ereje

Az 1989-es változások után a római katolikus hívek közül senki nem gondolt arra, hogy az 1970-es árvíznek az eredménye lesz, a Szamos túlsó partján felépülő impozáns római katolikus templom és a jó Isten segítségével létre jön egy plébánia közösség is. A templom alapjait 1991. május 1-én rakták le a 16-os lakónegyedben. A környék (elsősorban román nemzetiségű) lakói nyomására a polgármesteri hivatal visszavonta az építkezési engedélyt. Egy esztendő múltán a Csendes parkban jelölték ki a templom új helyét. Ez a gondviselés művének bizonyult, hisz sokkal ideálisabb hely az előbbinél. A templomnak nagyon találó a hely, a környezet, maga az építészeti forma is besimul és még is kiválik a tömbházak közül. A hívek hittek abban, hogy ezt a plébániát magukénak vallhatják, mivel az ember számára a legméltóbb, legeredményesebb életút az, amit Jézus mutat meg és ez az út ha odafigyelünk képes emberibbé-szebbé tenni az életet. Ez a közösség már akkor felvállalta egymást, tudnak egymásról és felelősséget éreznek egymásért, a közösségért.

A templom és plébánia 1992-95 között épült fel, Merk Mihály (1942 – 1999) tb. Kanonok-plébános és a hívek közreműködésével, valamint az áldozatos adományaikból 95-re kb. 80 %-ban készült el. Ezalatt sikerült kialakítani a plébániai közösséget is. A templomot 1994. november 20-án szentelte fel Reitzer Pál püspök a Szentlélek eljövetelének tiszteletére. Paulovics László festőművész alkotása a Szentlélek plébánia főoltárképe, a keresztút-képei. A templom nagyméretű főoltárképen a szentlélek eljövetelét, de ezenkívül még Scheffler János (1887 – 1952) vértanú püspök, boldog emlékű Hám János (1781 – 1857) szatmári püspök, az egyházmegye „második megalapítója”, Isten szolgája Márton Áron (1896 – 1980) Erdély nagy püspöke és Tomori Pál (1475 – 1526) hadvezér, kalocsai érsek, vagyis a 4 főpap alakja láthatók a központi helyen. A templom különálló tornyában 3 harang lakozik.

Merk Mihály első plébános nevét kapta tiszteletből az altemplom közösségi terme. Az általa megkezdett munkát a sárközújlaki Ft. Merlás Tibor plébános 1999 februárjától folytatta a Szentlélek plébánián. 2013 augusztusától a sárközújlaki Vojtku László plébános váltotta fel. Jelenleg az egyházi szolgálatot a sárközújlaki Ft. Istvánfi Szilárd plébános és a kántori szolgálatot Vonház Zoltán kántor végzik.

 

Aktív közösség, a templom a második otthon

 

Ha kicsit bele tekintünk a Szentlélek plébánia életébe, találkozhatunk többféle csoporttal: minden kedden a Mária légió csoportja hűségesen végzi megszokott imádságait; minden első vasárnap a Rózsafüzér társulat tagjai összegyűlnek, hogy a rózsafüzér titkait beosszák; minden szerda délután a férfiak egy része eljön szebbé tenni a templom kertet; minden pénteken reggel az asszonyok tisztává varázsolják a templomot; minden péntek este a fiatalok egy csoportja előkészíti az énekeket a vasárnapi szentmisére, ezen kívül még a Szent Sebestyén Kolping- család és a Ferences Világi Rend működnek.

A szatmárnémeti Szentlélek Plébánia a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Szatmári főespereség, Erdődi esperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsúsünnepe a Szentlélek eljövetele – Pünkösd, amely mozgó ünnepnap, de a templom felszentelésének napját is megünnepelik november 20-án.

Állandó programok
Szentmisék: Hétfő-Szerda: 7 óra
  Csütörtök, Péntek: 18 óra
  Szombat: 7 óra
  Vasárnap: 9 óra, 11 óra


Facebook oldalunk