Szentlelek Plebania Szatmarnemeti
440175 Satu Mare, B-dul Sănătăţii Nr. 19
Tel.: 0261-769-078, 0361-401-256
Csak sürgős esetekben: 0742-207-797

Ferences Világi Rend

 

Ima

Tégy engem békéd eszközévé.

Hol gyûlölet van, oda szeretetet vigyek.

Hol neheztelés, békességedet.

Hol széthúzás, egységedet.

Tégy engem békéd eszközévé.

A kételkedés helyett hitet vigyek.

A kétségbeesés helyett reményt.

A sötétségbe fényedet.

Ó Mester, add, hogy vigasztaljak mást,

és ne csak magamnak keressek vigaszt.

Legyek megértõ, nem csak megértett.

Szeressek, ahogy Te szerettél minket.

Tégy engem békéd eszközévé.

Mert ha megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot.

Ha adunk, akkor kapunk igazán.

És ha meghalunk, kapunk örökéletet.

Ámen.

A Ferences Rózsafûzér

1. Akit Te, szeplõtelen Szent Szûz a Szentlélektõl örömmel fogadtál.

2. Akit Te, szeplõtelen Szent Szûz Erzsébetet látogatva örömmel hordoztál.

3. Akit Te, szeplõtelen Szent Szûz, örömmel a világra szültél.

4. Akit Te, szeplõtelen Szent Szûz a három szent királynak imádásra örömmel megmutattál.

5. Akit Te, szeplõtelen Szent Szûz, a templomban megtaláltál.

6. Akit Te, szeplõtelen Szent Szûz, midõn halottaiból feltámadt, legelõször örömmel láttál.

7. Aki Téged, szeplõtelen Szent Szûz örömmel felvett a mennybe és az ég és föld királynõjévé koronázott.

A Ferences Zsolozsma

1. Aki érettünk a legméltóságosabb Oltáriszentséget rendelte.

2. Aki érettünk az Olajfák hegyén imádkozott.

3. Aki érettünk az Olajfák hegyén vérrel verítékezett.

4. Akit érettünk elfogtak és Annáshoz meg Kaifáshoz vezettek.

5. Akit érettünk Pilátushoz hurcoltak.

6. Akit érettünk Heródes kigúnyolt.

7. Akit érettünk megostoroztak.

8. Akit érettünk tövissel megkoronáztak.

9. Aki érettünk a súlyos keresztet hordozta.

10. Akit érettünk keresztre feszítettek.

11. Aki érettünk a keresztfán meghalt.

12. Akit Te szent Szûz a sírhoz elkisértél.

Tagok:
Ács Ili
Chila Ilona
Gebau Etelka
Grebur Mária
Knill Olga
Lukács Katalin
Mihálycsik Ibolya
Reizer Éva
Reizer Ildikó
Simai Éva
Simpf Magdolna
Szomjú Mária
Todea Mária

Állandó programok
Szentmisék: Hétfő-Szerda: 7 óra
  Csütörtök, Péntek: 18 óra
  Szombat: 7 óra
  Vasárnap: 9 óra, 11 óra


Facebook oldalunk