Szentlelek Plebania Szatmarnemeti
440175 Satu Mare, B-dul Sănătăţii Nr. 19
Tel.: 0261-769-078, 0361-401-256
Csak sürgős esetekben: 0742-207-797

A keresztúti ájtatosság és a nagyböjti időszak

Szilárd | Blogg, Gondolatok, írások, Plébániai értesítő | 2024. február 14.

Keresztúti ájtatosság

keresztúti ájtatosságA keresztúti ájtatosság a katolikus hívők egyik hagyományos vallási gyakorlata, különösen a nagyböjti időszakban. A keresztút eredete a középkorba nyúlik vissza, és azóta is népszerű vallási cselekedet maradt. A keresztút járás vagy a keresztúti stációk megtekintése az a gyakorlat, amikor a hívők elmélyülten elmélkednek Jézus Krisztus szenvedésén és kereszthalálán.

A keresztút  14 stációból áll, amelyek Jézus szenvedéseinek különböző eseményeit mutatják be, kezdve az ítélettől és a kereszthez vivő úttól egészen a kereszthalálig. A hívők ezeket a stációkat felkeresik, ima közben elmélkednek Jézus szenvedéseiről, és gyakran követik a stációkat bemutató képeket vagy szobrokat.

 

Nagyböjti időszak

A nagyböjt a katolikus egyház liturgikus évének egyik legfontosabb időszaka. A nagyböjti időszak Jézus Krisztus 40 napos böjti és imádságos felkészülését idézi fel a pusztában, amelyet a szentírások említenek. A nagyböjt a hamvazószerdától (a húshagyókeddől következő nap) Húsvét vasárnapig tart.

A katolikus hívők ebben az időszakban böjtölnek, imádkoznak, gyónnak, és törekednek lemondásokra, hogy elmélyüljenek a hitükben, és megemlékezzenek Jézus szenvedéséről és feltámadásáról.

A nagyböjti időszak arra is szolgál, hogy a hívők készüljenek fel az ünnepkörre, a Húsvét ünnepére, amely a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe, az Úr feltámadásának ünnepe.

 

Imádkozzunk!

Jézus! Drága Üdvözítőm! Te meghaltál értem. Rettenetes kínok között adtad az életedet értem. Kérlek, alakíts át engem a Te képmásodra! Mindenben hasonlóvá akarok lenni Hozzád: az alázatban, az Atya iránti szeretetben és engedelmességben! A másokért való önfeláldozásban, a tiszta, őszinte, önzetlen szeretetben. A bátor szókimondásban, mert a bűnösöket meginteni a lelki irgalmasság jócselekedete. Add, hogy radikálisan éljem meg keresztény életemet! Harcoljak Érted: a sátánnal és csatlósaival, és mindazokkal, akik a sátánt szolgálják. Elsősorban életpéldámmal, életszentségemmel akarok kiválni. Nem baj, ha kigúnyolnak, leköpdösnek, belém rúgnak.

Nekem csak egy a fontos: hogy Hozzád tartozzak.
Jézus! Te minden emberért meghaltál a kereszten. Belekiáltottad az éterbe: „Szomjazom!” Az én lelkemre és minden lélekre szomjaztál, és szomjazol a világ végezetéig. Add, hogy kielégítsem szomjadat, és egész életemben imádkozzak a szegény bűnösökért, hogy ők is megtérjenek Hozzád, és így értelmet nyerjen bennük kínszenvedésed és megváltásod. Egyetlen ember se hiúsítsa meg magában neki juttatott kegyelmedet, hisz azt akartad, hogy minden ember üdvözüljön.
Jézus, én boldogságom! Köszönöm, hogy nem maradtál a keresztfán és a sírban, hanem feltámadtál. Ma is itt vagy közöttünk. Itt laksz a szívemben. Élő tabernákulumod lehetek, hordozhatlak téged, mint egykor Legszentebb Édesanyád. Köszönöm, hogy táplálsz az Igével, a szeretettel, és az Oltáriszentségben jelenlevő, feltámadott Szent Testeddel és Véreddel. Mi ketten örökre egyesültünk a szent frigyben, attól a pillanattól, amikor Te elfogadtál és meghívtál, és feladatot adtál nekem. Nincs más vágyam, Uram, mint hogy amit rám bíztál, maradéktalanul beteljesítsem. Elvégezzem mindazt, amit kértél tőlem.
Mi örökre, elválaszthatatlanul egyek vagyunk, és egyek maradunk, mert Te és én is így akarom. Vágyva-vágyom rá, Uram, hogy előttem is megnyíljék az Ég, mint annyi szent előtt, és fölemelj Magadhoz! Meglássalak Téged színről-színre, örökké hálát adjak Neked, magasztaljalak és dicsőítsem Szent Nevedet!

Ámen

Adventi ifjúsági imaalkalmak

Szilárd | Plébániai értesítő | 2023. november 26.

Az adventi időszak ideális idő a spirituális elmélyülésre és az imádságra. Az ifjúsági csoportokban szervezett imaalkalmak segíthetnek a fiataloknak megérteni az advent jelentését, és elmélyíthetik a hitüket.

Adventi koszorú készítés EGYÜTT

Szilárd | Plébániai értesítő | 2023. november 26.

Az adventi koszorú egy hagyományos karácsonyi dísz, amelyet a katolikus egyházban is sok család használ az adventi időszakban, amely a karácsonyi ünnepkör előtti négy hetet foglalja magában. Az adventi időszak célja az előkészület és az várakozás, amely a keresztény hagyományban a Karácsonyra való felkészülést jelenti.

Öröm és Remény Krisztusban az új Egyházi évre készülve .

A katolikus adventi koszorú készítése során követhető lépések:

1, Válassz megfelelő alapot: A koszorú alapját lehet vásárolni, vagy akár házilag is elkészítheted. Sokan választanak fenyőágakat vagy koszorúvázakat.
2, Helyezd el a négy gyertyát: A gyertyákat egyenletesen helyezd el a koszorún. Az első gyertya a reményet, a második a hitet, a harmadik az örömöt, a negyedik pedig a szeretetet szimbolizálja. Mindegyik gyertya egy-egy adventi vasárnapot reprezentál.
3, Díszítsd a koszorút: Használhatsz különböző díszeket és szalagokat a koszorú díszítéséhez. A hagyományos színek az adventi időszakban a lila és a rózsaszín.
4, Kezd el az első adventi vasárnapon: Az adventi időszak vasárnaponként kezdődik, így az első gyertyát az első adventi vasárnapon gyújtsuk meg. Azután minden vasárnap gyújtsunk meg egy újabb gyertyát, az előzőeket is égve hagyva.
5, Készüljön fel a karácsonyra: Az adventi időszak végén, a negyedik gyertya gyújtásával közeledünk a Karácsony ünnepéhez.

Az adventi koszorú és a hozzá kapcsolódó gyertyagyújtás segít a családoknak és az egyházi közösségeknek a karácsonyra való tudatos felkészülésben és az ünnepi várakozásban.

 

A Szentlélek plébánián tartott lelkigyakorlat hanganyagai

Szilárd | Plébániai értesítő | 2023. november 26.

A lelkigyakorlatok célja az, hogy eltávolítsuk magunkból a rendezetlenségeket és ez után megtaláljuk a Jóisten akaratát és életünket e szerint rendezzük. Ez tehát egy személyes út, amely során az ember segítséget kap arra, hogy megszabaduljon attól, ami akadályozza az Isten felé (tisztulás útja), és Istennel találkozva felfedezze azt, hogy miképp is alakíthatja az életét, úgy, hogy mind teljesebben az Isten szeretét szolgálja.

Egy folyamat mely során növekszik az ember érzékenysége Isten iránt és egyre inkább képes lesz megkülönböztetni, hogy mire teremtette, mire is hívja, őt az Isten.

A következőkben a Szentlélek plébánián tartott lelkigyakorlat hanganyagát adjuk közre.
Használjon mindannyiunk épülésére.

Fogadják szeretettel!

 

Szentlélek plébánia lelkigyakorlatának második napja

Szentlélek plébánia lelkigyakorlatának harmadik napja

 

A forrás: Mária Rádió 

 

A továbbiakban, tekintsék meg a képgalériát is

Jubileumi Ajándék

admin | Plébániai értesítő | 2019. november 26.

Alábbiakban olvasható templomunk felszentelésének 25. évfordulója alkalmából készült plébániai értesítőnk:

Ajándék ünnepei száma – 2013. június 28.

admin | Plébániai értesítő | 2013. július 30.

MTL kepVasárnap zsúfolásig megtelt a Szentlélek templom. Nagyon szépen köszönöm, hogy olyan sokan megtiszteltek jelenlétükkel. Nagyszerű érzés volt látni a sok-sok csillogó szempárt. A fiatalok, mint mindig, most is kitettek magukért. Hálás köszönet érte! A rekkenő hőség ellenére a nagyszámú jelenlét ékes bizonyíték arra, hogy a közel másfél évtized nem múlt el nyomtalanul bennünk. Külön köszönöm az idősebbek és gyengébbek jelenlétét. Köszönöm azokat, akik nagyobb távolságból utaztak haza, hogy együtt lehessünk ilyen formában is. Köszönöm az áldozatot!

Erre az alkalomra az Ajándék külön száma készült el. Olvassátok szeretettel: Merlás Tibor, plébános

Ajándék külön szám.

 

Ajándék különszám: Ardai Attila atya aranymiséjére

admin | Plébániai értesítő | 2013. június 17.

ALA4Köszönet és hála mindazoknak, akik segítséget nyújtottak írásaikkal mostani „Ajándék” újságunk ünnepi számának megjelentetésében. Az Ajándék plébániai értesítőnk ünnepi különszáma az alábbi linken tölthető le:
Ajandek_2013-06

Az Ajándék Húsvéti száma

admin | Plébániai értesítő | 2013. április 07.

Örömmel tesszük közzé plébániai értesítőnk Húsvéti számát. Középpontban Ferenc pápa megválasztása. Csak éppen érdekességként említem, hogy az első oldalon található írás a többi írástól függetlenül született. Itt olvasható az újság:  Ajándék Húsvéti száma

Az Ajándék húsvéti ünnepi száma

admin | Plébániai értesítő | 2012. április 09.

Megjelent plébániai értesítőnk legújabb, húsvéti ünnepi száma. Minden bizonnyal mindenki talál majd benne számára kedves írást, cikket. Amikor plébániánk honlapjára felkerül az újság, Margó néni temetésére is készülünk egyben. Talán ennek fényében különösen is érdekes Margó néni újságunkban megjelent cikke.

Az újság itt olvasható el: Ajándék-Húsvét-2012.

Az Ajándék ünnepi száma

admin | Plébániai értesítő | 2011. november 20.

2011. november 20-án templomunk felszentelésének 17. évfordulóját ünnepeltük. Ez alkalomra plébániai értesítőnk újabb számával szeretnénk kedveskedni olvasóinknak. Kívánjuk a szerkesztők nevében, hogy hasznos írásokra és gondolatokra találjunk. Amint az utolsó oldalon jelezzük is, szeretnénk megjelentetni a karácsonyi számot is. Ehhez az írásokat jó lenne december 19-ig elküldeni szerkesztőségünkbe.

Az Ajándék itt olvasható: Ajándék-2011. november 20.

Merlás Tibor, plébános

Ajándék Merlás Tibor atya ezüstmiséjére

admin | Gondolatok, írások, Plébániai értesítő | 2011. július 05.

Meglepetések sorozata várt ezüstmisémen. Gyanítottam, hogy „merénylet” készül ellenem, ugyanis a fiatalok énekpróbáin nem maradhattam. Aztán pedig a közös készület idején az egyik helyiségbe se nagyon tehettem be a lábam. Értettem a szóból, s elfogadtam az ünneplést.

Amúgy most is vallom, hogy egy ilyen jubileumi ünnep mindig a közösség ünnepe is. Hadd idézzem egyik paptársam gondolatát az ünneppel kapcsolatosan: „Nagyon örülök, hogy itt lehettem az ünnepen, s most értettem meg, hogy milyen jó az, ha egy közösség/közösségek is az ünnepelttel tartanak”.

Ezt az alkalmat is felhasználva szeretném megköszönni mindazok jelenlétét, akik megtiszteltek, s eljöttek, hogy együtt legyünk mind az eucharisztia ünneplésében, mind pedig az agapéban, a terített asztalnál.

Plébánosként pedig még egy személyes tapasztalatot is szeretnék megosztani. Hosszú ideje nem tapasztalt módon és formában mozgósította az ünnep a híveket, mind az ifjakat, mind a felnőtteket. Már csak ezért is megérte!

Köszönöm Mares Sándornak és Péter Jánosnak az ismételten megfeszített munkát, hogy Ajándék értesítőnk legfrissebb száma elkészülhetett és megjelenhetett. Csak érdekességként említem meg, hogy Sándor 22-én hajnalban Gyulafehérvárra utazott, részt vett az ottani ünnepi szentmisénken, s fényképeket készített, amelyek újságunkba is bekerültek.

Fogadjátok szeretettel és olvassátok jó szívvel mostani Ajándékunkat. Ajándék-MTL

Merlás Tibor, plébános

Az Ajándék Húsvéti ünnepi száma

admin | Plébániai értesítő | 2011. április 24.

Az Ajándék Húsvéti száma olvasható az alábbiakban. Minden bizonnyal találunk használható gondolatokat magunk számára. Jó olvasást!Ajándék-Húsvét

Az Ajándék karácsonyi száma

admin | Plébániai értesítő | 2010. december 25.

Ajándék-Karácsony Kadra a születési templom bejárata előtt

Az Ajándék karácsonyi száma a fenti linken tölthető le. Ez alkalommal arra kerestük közösen a választ, hogy hogyan válhatunk ajándékká mások számára.

A képen Kadra látható, aki Betlehemben a születési bazilika előtt arról a bizonyos kapuról, ahol mindenkinek meg kell hajolnia, aki azon be akar lépni.

A meghajlás több mint szimbólum. A születés helyéhez csakis meghajolva, nagy alázatban lehet eljutni.  Az Ige testté lett és közöttünk lakozik.

Merlás Tibor

Az Ajándék ünnepi száma

admin | Plébániai értesítő | 2010. november 23.

Ajándék ünnepi száma (letöltés)
Plébániai értesítőnk – Ajándék – ünnepi száma olvasható az alábbiakban. Mostani újságunk középpontjában két téma áll. Egyrészt a szerelem, szentségi házasság fogalmát próbáltuk egy kicsit körüljárni. Másrészt pedig templomszentelésünk 16. évfordulója alkalmából arra is kerestük a választ, hogy mit is jelent a templom, miért is fontos a közösség.

Remény szerint mindenki talál majd számára kedves témát az írásokban. Természetesen várjuk az újabb írásokat karácsonyi lapszámunkhoz, hogy időben elkészülhessünk.

Barátsággal: Merlás Tibor – plébános

Újság arhívum 2006 – 2010

admin | Plébániai értesítő | 2010. november 19.

Gyakorlati okok miatt az elmúlt években megjelent Ajándék újság számait egyetlen bejegyzésben közöljük.

2006: 2007 2008 2009 2010
Július Nagyböjt Január – Kolping Január – Merk Mihály Húsvét
Szeptember Húsvét Húsvét Húsvét
Pünkösd Pünkösd November Pünkösd
Húsvét Karácsony Karácsony November
Nagyböjt Karácsony
November – Templomszentelés
Karácsony
Állandó programok
Szentmisék: Hétfő-Szerda: 7 óra
  Csütörtök, Péntek: 18 óra
  Szombat: 7 óra
  Vasárnap: 9 óra, 11 óra


Facebook oldalunk