Szentlelek Plebania Szatmarnemeti
440175 Satu Mare, B-dul Sănătăţii Nr. 19
Tel.: 0261-769-078, 0361-401-256
Csak sürgős esetekben: 0742-207-797

Rózsafűzér Társulat

Rózsafűzér rózsáinak beosztása a 2024-es évre.

 

Rózsafelelősök: Maskulik Tünde, Seffer Mária, Bodnár Éva, Pfeifer Mária illetve Ninács Julianna

A beosztások az alábbi linkekről tölthetők le:

Seffer Maria csoportja 2024

Rózsfüzér 2024_Pfeifer Mária

Ninács-Julianna-csoportja-2024-Tablazat

Maskulik Tunde csoportja_2024

ROZSA-CSOPORT-2024-BODNAR-EVA

 

 

 

 

A rózsafüzér titkok(az Üdvözlégy-ek közepén imádkozzuk)

ÖRVENDETES TITKOK:

Bevezető három Üdvözlégyben:
•    aki hitünket növelje,
•    aki reményünket erősítse,
•    aki szeretetünket tökéletesítse.

A tizedekben:
1.    akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
2.    akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,
3.    akit te, Szent Szűz a világra szültél,
4.    akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
5.    akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
 A VILÁGOSSÁG TITKOK

A bevezető három Üdvözlégyben:
•    aki megtisztítson minket,
•    aki lelkünk békéjét megőrizze,
•    aki a Szentségekben megerősítsen.
A tizedekben:
1.    (6)…aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,   (6)
2.    (7)..aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
3.    (8)…aki meghirdette Isten országát,
4.    (9)…aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5.    (10)…aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

FÁJDALMAS TITKOK:

Bevezető három Üdvözlégyben:
•    Aki értelmünket megvilágosítsa,
•    aki emlékezetünket megerősítse,
•    aki akaratunkat tökéletesítse.

A tizedekben:
1.(11) aki érettünk vérrel verítékezett,
2. (12)akit érettünk megostoroztak,
3. (13)akit érettünk tövissel megkoronáztak,
4. (14)aki érettünk a keresztet hordozta,
5. (15)akit érettünk keresztre feszítettek.

DICSŐSÉGES TITKOK:

Bevezető három Üdvözlégyben:
•    aki gondolatainkat irányítsa,
•    aki szavainkat vezérelje,
•    aki cselekedeteinket kormányozza.

A tizedekben:
1. (16)aki halottaiból feltámadott,
2.(17) aki a mennybe fölment,
3.(18) aki nekünk a Szentlelket elküldte,
4.(19) aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett,
5.(20) aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Állandó programok
Szentmisék: Hétfő-Szerda: 7 óra
  Csütörtök, Péntek: 18 óra
  Szombat: 7 óra
  Vasárnap: 9 óra, 11 óra


Facebook oldalunk