Szentlelek Plebania Szatmarnemeti
440175 Satu Mare, B-dul Sănătăţii Nr. 19
Tel.: 0261-769-078, 0361-401-256
Csak sürgős esetekben: 0742-207-797

A keresztúti ájtatosság és a nagyböjti időszak

Szilárd | Blogg, Gondolatok, írások, Plébániai értesítő | 2024. február 14.

Keresztúti ájtatosság

keresztúti ájtatosságA keresztúti ájtatosság a katolikus hívők egyik hagyományos vallási gyakorlata, különösen a nagyböjti időszakban. A keresztút eredete a középkorba nyúlik vissza, és azóta is népszerű vallási cselekedet maradt. A keresztút járás vagy a keresztúti stációk megtekintése az a gyakorlat, amikor a hívők elmélyülten elmélkednek Jézus Krisztus szenvedésén és kereszthalálán.

A keresztút  14 stációból áll, amelyek Jézus szenvedéseinek különböző eseményeit mutatják be, kezdve az ítélettől és a kereszthez vivő úttól egészen a kereszthalálig. A hívők ezeket a stációkat felkeresik, ima közben elmélkednek Jézus szenvedéseiről, és gyakran követik a stációkat bemutató képeket vagy szobrokat.

 

Nagyböjti időszak

A nagyböjt a katolikus egyház liturgikus évének egyik legfontosabb időszaka. A nagyböjti időszak Jézus Krisztus 40 napos böjti és imádságos felkészülését idézi fel a pusztában, amelyet a szentírások említenek. A nagyböjt a hamvazószerdától (a húshagyókeddől következő nap) Húsvét vasárnapig tart.

A katolikus hívők ebben az időszakban böjtölnek, imádkoznak, gyónnak, és törekednek lemondásokra, hogy elmélyüljenek a hitükben, és megemlékezzenek Jézus szenvedéséről és feltámadásáról.

A nagyböjti időszak arra is szolgál, hogy a hívők készüljenek fel az ünnepkörre, a Húsvét ünnepére, amely a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe, az Úr feltámadásának ünnepe.

 

Imádkozzunk!

Jézus! Drága Üdvözítőm! Te meghaltál értem. Rettenetes kínok között adtad az életedet értem. Kérlek, alakíts át engem a Te képmásodra! Mindenben hasonlóvá akarok lenni Hozzád: az alázatban, az Atya iránti szeretetben és engedelmességben! A másokért való önfeláldozásban, a tiszta, őszinte, önzetlen szeretetben. A bátor szókimondásban, mert a bűnösöket meginteni a lelki irgalmasság jócselekedete. Add, hogy radikálisan éljem meg keresztény életemet! Harcoljak Érted: a sátánnal és csatlósaival, és mindazokkal, akik a sátánt szolgálják. Elsősorban életpéldámmal, életszentségemmel akarok kiválni. Nem baj, ha kigúnyolnak, leköpdösnek, belém rúgnak.

Nekem csak egy a fontos: hogy Hozzád tartozzak.
Jézus! Te minden emberért meghaltál a kereszten. Belekiáltottad az éterbe: „Szomjazom!” Az én lelkemre és minden lélekre szomjaztál, és szomjazol a világ végezetéig. Add, hogy kielégítsem szomjadat, és egész életemben imádkozzak a szegény bűnösökért, hogy ők is megtérjenek Hozzád, és így értelmet nyerjen bennük kínszenvedésed és megváltásod. Egyetlen ember se hiúsítsa meg magában neki juttatott kegyelmedet, hisz azt akartad, hogy minden ember üdvözüljön.
Jézus, én boldogságom! Köszönöm, hogy nem maradtál a keresztfán és a sírban, hanem feltámadtál. Ma is itt vagy közöttünk. Itt laksz a szívemben. Élő tabernákulumod lehetek, hordozhatlak téged, mint egykor Legszentebb Édesanyád. Köszönöm, hogy táplálsz az Igével, a szeretettel, és az Oltáriszentségben jelenlevő, feltámadott Szent Testeddel és Véreddel. Mi ketten örökre egyesültünk a szent frigyben, attól a pillanattól, amikor Te elfogadtál és meghívtál, és feladatot adtál nekem. Nincs más vágyam, Uram, mint hogy amit rám bíztál, maradéktalanul beteljesítsem. Elvégezzem mindazt, amit kértél tőlem.
Mi örökre, elválaszthatatlanul egyek vagyunk, és egyek maradunk, mert Te és én is így akarom. Vágyva-vágyom rá, Uram, hogy előttem is megnyíljék az Ég, mint annyi szent előtt, és fölemelj Magadhoz! Meglássalak Téged színről-színre, örökké hálát adjak Neked, magasztaljalak és dicsőítsem Szent Nevedet!

Ámen

Állandó programok
Szentmisék: Hétfő-Szerda: 7 óra
  Csütörtök, Péntek: 18 óra
  Szombat: 7 óra
  Vasárnap: 9 óra, 11 óra


Facebook oldalunk