Szentlelek Plebania Szatmarnemeti
440175 Satu Mare, B-dul Sănătăţii Nr. 19
Tel.: 0261-769-078, 0361-401-256
Csak sürgős esetekben: 0742-207-797
Facebook bejegyzéseink

Cover for Szentlélek Szatmárnémeti
2,202
Szentlélek Szatmárnémeti

Szentlélek Szatmárnémeti

Az ember számára Jézus életútja szebbé teszi az életet! Gyere és tarts velünk ezen az úton!🙂

A hitünk alapja akkor születik meg, amikor a hit kapuján átlépve elindulunk az Istennel. Az élő és éltető imádság elengedhetetlen alapja, megtartó ereje és forrása a Szentlélekben való megújulásnak. Köszönöm a Püspök Atyának, Szmutku Róbert nagybányai esperesnek, a paptestvéreknek, diakonusoknak, a zarándokoknak, a szeretet híveknek, a Szentlélek plébánia minden tagjának, hogy ilyen szépen ünnepelhettünk az Egyház születésnapján és lelkileg feltöltődésben, megerősödésben lehetett részünk. November 20-án templomunk felszentelésének 30 éves évfordulóját fogjuk megünnepelni. Előtte nagykilencedet tartunk majd (9 csütörtök). Köszönöm a szent együttlétet mindenkinek! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Május 26. este 18:00 óra várunk mindenkit Szentlelkes lelkesedéssel. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ima a Szentlélek hét ajándékáért1. Küldd el Uram Szentlelkedet, a Bölcsesség Lelkét!Oly nagy vagy Uramoly távolinak tűnik világod, úgy riaszt fölséged,oly idegennek látszik gondolataid útja s járása,oly nehéz valód s kegyelmedfelfogása,hordozása,szolgálata!A bölcsesség szent ajándékávaltedd ízessé számomra világodat,hozd közelbe a távolít,otthonivá az idegent,természetessé a természetfölöttit.Ahogy nem kell magunkonerőszakot venni,ha jól ismert, ízletes étel áll előttünk,– ilyen jól ismert,ízes valósággá légy számunkra, Uram!Vedd el szeretetem fáradtságát,áldozatom és helytállásomkikényszerített-voltát,a mindennaposság ás szokásosság közönyét,elmém ernyedő hangulatát,a kötelességszerűség és becsületes helytállás komorságát.Add bőséggel, Uram a Bölcsesség Lelkét! 2. Az értelem Szentlelkét oltsd belém, Uram!Sokszor érthetetlenek előttem titkaid,és úgy állok meg hitünk tanítása előtt, mintha egyik titok a másikkal rokon nem is volna,mintha csak szeszélyesen összeválogatotttanítás halmaza lenne.De a Te Értelmed áll minden mögött:Te tudod mindennek az okát, Te látod mindennek a céljait,és a Te logikád biztosít következetességet hitünkben.Ezt a Te Értelmedet add ajándékul, hogy a fátyol mögött és a hit sötétjébenegy benső biztonságérzéssel, a ,,majdnem látás” önkéntelenségéveligazodjam el szent hitünk tanításaiban, szent hitünk titkaiban.Tedd könnyebbé, élőbbé,szárnyalóvá hitemetaz Értelem ajándékával! 3. A tudomány ajándékáért Uram, igazíts el vele a világ dolgaiban!Lássam át világosan,hogy gyökerében minden esemény, tünékeny,múlékony, hiábavaló:fények is, árnyak is.Nem érdemes hát csak rájuk építeni sem szeretetünket, sem gyűlöletünket.Kár csak belőlünk forrásoztatni örömeinket vagy bánatainkat.Ha tünékeny is a világ,egy rendeltetése mégis van:takartan hordozni Téged, igazságaidat, szándékaidat.terveidet.Taníts meg, Tudomány Szentlelke,hogy észrevegyem minden mélyénaz Istent!Hiszen ott él mindenek alján,mindenek függönye mögülŐ jelentkezik,Ő hív:a természet ésa történelem mindenféle fajtájúfüggönye mögül.A múlékony világ mögött téged keresni,Téged megragadni tanítson mega Tudomány Szentlelke! 4. A Tanács Lelkéért Add nekem a Tanács Szentlelkét!Milyen bonyolultnak látszanakemberekkel való kapcsolataim,mindennapi feladataim,az életben való eligazodásom!Hányszor kell megállnomés magamtól kérdenem:mit tegyek,hogy üdvöm biztosítva legyen,hogy senkinek ne vétsekés Neked is tessem?!Sokszor azonban még kételyem sincs!Ó, Tanács Szentlelke,oltsd belém ezeket az üdvös kételyekettetteim előtt!Állj mindjárt mellém eligazító jobboddal!Azt válasszam– a test bölcsességét,a földi okosságot távoztatva –ami szent Fölséged szándéka és akarata!Tedd találékonnyá szívemetés határozottászavad követésére!5. Jámborság LelkéértA Kegyelet,az Áhítat,a Jámborság Szentlelke!Hogyan is hívjunk,hogyan is nevezzünk,hogy csak kissé is megsejtsünk?!Szent Tapintat!Szent Megilletődöttség! Szent Ihletettség!Mely mindenen megérzi az istengyermekségkegyelmeit és távlatait,sőt feladatait.Ezért adj serénységetaz emberekkel szemben valókötelmeim teljesítésében,hiszen tudom, hogy Isten gyermekeit szolgálom, bennük és általuk az Istent.Ha pedig ők hibáznak vagy mulasztanak velem szemben,dehogy török be senki emberfia világábadurva, kemény, megtorló kezekkel.Hisz fölöttünk is ott lebeg az isteni kinyilatkoztatás, kiválasztás és kegyelem titka:Isten tudja, ki mit, miérttesz vagy nem tesz meg nekem!A Kegyelet Szentlelke tegye látóvá szívemet! 6. Az Erősség LelkéértGyönge vagyok, az Erősség ajándékára várok és vágyom!Ha számbaveszem feladataimat, kötelezettségeimet, küldetésemet,kétségbe kell esnem erőtlenségem láttán, kitartásom hiányán,állhatatlanságomon.Szenvedélyek, erők sűrűsödnek lelkem peremén, mikkel nem tudok leszámolni.Áldozatokat kell hoznom Istenemért, Egyházamért, magam és mások üdvéért,– és én töprengek és félek az áldozatoktól!Rettegek az emberektől, kiket elviselniaz erősek is alig tudnak!Óh, Uram, tölts el az Erősség ajándékával!Legyek bátor, tetterős, áldozatokat örömmel hozni tudó hős,de ha kell, vállaljam a Te erőtlenségeidet,– mely emberileg ugyan gyöngeségnek, alulmaradásnak látszik,de tudom, hogy ,,Istennek a ‘gyöngesége’erősebb az embereknél” (1Kor 1,25) 7. Az Úr félelméért szent és üdvös félelmet olts belém!Nem a kárhozatra vivő félelmet, mely sorvaszt, zsugorít, kétségbe, aggályba sodor, nem is a szolgai félelmet, mely bátortalan és sötét egű.De azt a félelmet, amit Te akarsz, amit Te kívánsz, ami üdvös nekünk,ami fölemel, ami lendít, sodor Feléd.Te magad akartad, hogy elrémüljünk,hiszen a pokol borzalmait különben nem mondtad volna.Te akartad, hogy elrémüljünk a bűn súlyosságától.Te mondogattad, hogy milyen hatalmas Isten keze, az Isten hatalma és ereje!Ezzel azt akartad, hogy szavaid nyomána lélek megrendülésének sötét felhőigondatlanságunk és felelőtlenségünkbárányfelhős egének aljára húzódjanak.A kárhozat itt van elrejtve az előttünk levő világban, a velünk élő emberekben.Szent Fölséged semmibe-vevése húzódik meg és fenyeget bennünket.Rémíts meg, borzalommal tölts el,hogy üdvös félelemmel nyúljunk e világ dolgaihoz, nehogy kárhozatunkra váljanak!De add, hogy ne bénítson, ne sújtson, ne sötétítsen, de emeljen, és irgalmad világával fényt derítsen szegény lelkemben.Belon Gellért püspök ... See MoreSee Less
View on Facebook
www.szatmariegyhazmegye.ro/punkosd-vasarnapjan-a-szatmarnemeti-nagykarolyi-az-atyai-es-a-miszbany... ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ma délután 5-től várom az elsőáldozók szüleit majd 6-tól a bérmálkozók szüleit a plébániára !!! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Gondolatok, írások

A keresztúti ájtatosság és a nagyböjti időszak

Keresztúti ájtatosság A keresztúti ájtatosság a katolikus hívők egyik hagyományos vallási gyakorlata, különösen a nagyböjti időszakban. A keresztút eredete a középkorba nyúlik vissza, és azóta is népszerű vallási cselekedet maradt. A keresztút járás vagy a keresztúti stációk megtekintése az a gyakorlat, amikor a hívők elmélyülten elmélkednek Jézus Krisztus szenvedésén és kereszthalálán. A keresztút  14 stációból […]

A Kolping-család imája

Urunk, Jézus Krisztus, Te azt a feladatot adtad Egyházadnak, hogy hirdesse és tettekre váltsa üzenetedet. Köszönjük az emberekbe vetett hitedet. Köszönjük Neked testvérünket, Adolph Kolpingot, aki e feladatban példaképünk lett. Add nekünk azokat az adományokat, melyekkel ő a művét megvalósította: Hitet és önbizalmat, komolyságot és örömet, önmagunk iránti felelősséget és szolidaritást másokkal. Add, hogy felismerjük […]

Házszentelések sorrendje 2023/2024

Szentlélek  Római Katolikus Plébánia 530240-Szatmárnémeti, Astronauti út 19. Szatmár megye Tel: 0261769078. 0361401256. Mobil: 0742207797. HÁZSZENTELÉSEK SORRENDJE 2023/2024   December 27 Szerda: Aurora, Astronautilor, Muncii, Rodului utcák. December 28 Csütörtök: Maciesului, Crizantemei, Capricornului, Musetel, Iasomiei, Careiului, Universului utcák. December 29 Péntek: Zenit, Csipler Sándor, Gellért Sándor, Fagarasului, Brandusa utcák. December 30 Szombat: Armoniei, Pompierului, Proiectantului, […]

Karácsonyi Plébániai Nagy Koncert 2023 !

Mert TE egy AJÁNDÉK vagy! Hosszas készülődés után, számtalan próba és sok-sok lelkes kicsi és nagy ember fáradtságot és áldozatot nem kimélő munkájának köszönhetően, idén is a legnagyobb szeretettel várunk TÉGED és szeretteidet a Karácsonyi Plébániai Nagy Koncertre, 2023 december 25-én, 18:00 órától. Töltsük együtt a Karácsonyból ezt a pár órát, érezd át Isten szeretetét, […]

Adventi ifjúsági imaalkalmak

Az adventi időszak ideális idő a spirituális elmélyülésre és az imádságra. Az ifjúsági csoportokban szervezett imaalkalmak segíthetnek a fiataloknak megérteni az advent jelentését, és elmélyíthetik a hitüket.

Adventi koszorú készítés EGYÜTT

Az adventi koszorú egy hagyományos karácsonyi dísz, amelyet a katolikus egyházban is sok család használ az adventi időszakban, amely a karácsonyi ünnepkör előtti négy hetet foglalja magában. Az adventi időszak célja az előkészület és az várakozás, amely a keresztény hagyományban a Karácsonyra való felkészülést jelenti. Öröm és Remény Krisztusban az új Egyházi évre készülve . […]

A Szentlélek plébánián tartott lelkigyakorlat hanganyagai

A lelkigyakorlatok célja az, hogy eltávolítsuk magunkból a rendezetlenségeket és ez után megtaláljuk a Jóisten akaratát és életünket e szerint rendezzük. Ez tehát egy személyes út, amely során az ember segítséget kap arra, hogy megszabaduljon attól, ami akadályozza az Isten felé (tisztulás útja), és Istennel találkozva felfedezze azt, hogy miképp is alakíthatja az életét, úgy, […]

Karácsonyi hivogató a tavasz kezdetén

Sok töprengés, bizonytalanság és mérlegelés után, immár elérkezettnek érzem az időt, mikor is szerveszkedésre adhatjuk fejünket. Tudom, tudom, korai még! Messze még a Karácsony! Mégis úgy érzem, engednem kell a hangnak, ami egyre gyakrabban hallatja magát, onnan melyről, a lelkem legféltettebb zugából! Ha érez még hasonlóan valaki közületek, vagy ismertek olyat aki igen és társulna […]

Jubileumi Ajándék

Alábbiakban olvasható templomunk felszentelésének 25. évfordulója alkalmából készült plébániai értesítőnk:

Mi is a LÉLEK-PÁR csoport?

Ha kicsit bele tekintünk a Szentlélek plébánia életébe, találkozhatunk többféle kis csoporttal: minden kedden a Mária legió csoportja hűségesen végzi megszokott imádságait; minden első vasárnap a Rózsafűzér társulat tagjai összegyűlnek, hogy a rózsafűzér titkait beosszák; minden szerda délután a férfiak egy része eljon szebbe varázsolni a templomkertünket; minden péntek este mise után az ügyes asszonyok […]

Rózsafűzér csoportok 2016-ban

Pfeifer Melinda csoportja >> Letöltés Maskulik Tünde csoportja >> Letöltés Seffer Mária csoportja >> Letöltés Bodnár Éva csoportja >> Letöltés